Lazily exclude from iterable object (difference)

In [173]: a=[x for x in xrange(1,10)]

In [174]: b=[x for x in xrange(5,10)]

In [175]: (x for x in a if x not in b)
Out[175]: <generator object <genexpr> at 0x9fbd144>

In [176]: list((x for x in a if x not in b))
Out[176]: [1, 2, 3, 4]

In [177]: from itertools import ifilter

In [178]: list(ifilter(lambda x: not x in b, a))
Out[178]: [1, 2, 3, 4]
Opublikowano Programowanie | Dodaj komentarz

Piękno dekoratorów

from selenium.common.exceptions import NoSuchElementException

def captcha_aware(fn):
  def new(*args, **kwargs):
    try:
      return fn(*args, **kwargs)
    except NoSuchElementException:
      if 'driver' in kwargs and kwargs['driver'].find_element_by_id('capcha'):
        subprocess.Popen(["notify-send", "Captcha!"])
        raw_input("Press ENTER to continue...")
        return fn(*args, **kwargs)
      else:
        raise
  return new
Opublikowano Programowanie | Otagowano , , | Dodaj komentarz

Python and lazy evaluation

http://swizec.com/blog/python-and-lazy-evaluation/swizec/5148

Notatka na marginesie | Opublikowano by | Dodaj komentarz

Find path of running process’s files

sudo strace -p $(pgrep "pidgin") -e open
Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Argument ultima ratio

„Jako argument o charakterze ultima ratio w tej kwestii należy wskazać bazę aktów prawnych LEX, z której powszechnie korzystają prawnicy w tym sędziowie. Gdy akt prawny – ogłoszony w Dzienniku Ustaw czy Monitorze Polskim – traci moc prawną, to autor bazy zaznacza ten fakt znakiem wodnym w postaci ukośnego paska z napisem „akt archiwalny”, umieszczonym ukośnie w prawym górnym rogu z góry w dół. Ponadto baza LEX w takiej sytuacji wskazuje datę uchylenia aktu prawnego. Na dzień wystąpienia z pytaniem prawnym postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31. 12. 2009 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 174) jako akt prawny ani nie zostało opatrzone w pasek z napisem „akt archiwalny”, ani też w datę jego uchylenia. Potwierdza to powyższy wywód prawny, iż ww. postanowienie z dnia 31. 12. 2009 r. jest aktualnym aktem prawnym powszechnie obowiązującym (…)”SN III CZP 3/13

Jak mawiali starożytni Rzymianie: „nie ma w Lex-ie, nie ma na świecie”

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Odpowiedzialnośc solidarna, a dziś

Odpowiedzialność solidarna w przypadku ceny rynkowej ustalanej przez urzędnika. Hmm…To brzmi równie sensownie jak w przypadku odpowiedzialność za środki zastępcze:

Kontrolujący zwrócili uwagę, że ceny w/w produktów są zbyt wysokie i nieadekwatne do ceny rynkowych produktów typu np. klej oraz ilość produktu w opakowaniu, a także opis ich przeznaczenia znajdujący się na eykiecie, nie odzwierciedla rzeczywistego ich przeznaczenia i składania do uzasadnienia, iż taka forma informacji na etykiecie może mieć na celu ukrycie rzeczywistego przeznaczenia produktów, którego skład może zagrażać życiu i zdrowiu ludzi.
Decyzja PPSE Bielsko-Biała – ONS-HP-432-135/12

Chociaż zbliżone przepisy odnośnie odpowiedzialności solidarnej występują już na gruncie przepisów karnych:

Art. 292. § 1. Kto rzecz, o której na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że została uzyskana za pomocą czynu zabronionego, nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. W wypadku znacznej wartości rzeczy, o której mowa w § 1, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.KK

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Sublime Top Packages

 1. Package Control – 1226284
 2. ZenCoding – 285557
 3. SideBarEnhancements – 210714
 4. Theme – Soda – 193941
 5. SublimeLinter – 170850
 6. Emmet – 155795
 7. Git – 131975
 8. jQuery – 120111
 9. SublimeCodeIntel – 118154
 10. HTML5 – 106211
 11. Alignment – 105704
 12. BracketHighlighter – 96286
 13. LESS – 86697
 14. SFTP – 75153
 15. Sass – 74014
 16. AdvancedNewFile – 73610
 17. SCSS – 71918
 18. JsFormat – 71541
 19. DocBlockr – 67408
 20. Markdown Preview – 66735
 21. DetectSyntax – 60998
 22. Prefixr – 60756
 23. Tag – 59133
 24. CoffeeScript – 58014
 25. Nettuts+ Fetch – 47326
 26. CSS Less(ish) – 45698
 27. ColorPicker – 45116
 28. jQuery Snippets pack – 44141
 29. CTags – 42467
 30. EncodingHelper – 35463
 31. Gist – 35297
 32. SublimeREPL – 34948
 33. LaTeXTools – 34020
 34. Pretty JSON – 33339
 35. Nodejs – 33305
 36. ConvertToUTF8 – 33081
 37. AutoFileName – 32434
 38. FTPSync – 30522
 39. RubyTest – 29978
 40. Phpcs – 29228
 41. WordPress – 29090
 42. ColdFusion – 28737
 43. SideBarGit – 28046
 44. FileDiffs – 27866
 45. GoSublime – 27808
 46. Additional PHP Snippets – 27343
 47. All Autocomplete – 27340
 48. Terminal – 26998
 49. PlainTasks – 26456
 50. Clipboard History – 25684
 51. TrailingSpaces – 25665
 52. Edit History – 25431
 53. CSS Snippets – 25096
 54. sublimelint – 25093
 55. CodeIgniter Snippets – 25031
 56. LiveReload – 24970
 57. Can I Use – 24788
 58. AAAPackageDev – 24233
 59. AutoSelect – 23528
 60. copy-file-name – 23450
 61. Default File Type – 23373
 62. Sublime-HTMLPrettify – 22550
 63. CSScomb – 22531
 64. JSHint – 21878
 65. Placeholders – 20558
 66. sublime-jslint – 20363
 67. JsMinifier – 19617
 68. WordHighlight – 19225
 69. SublimeClang – 19195
 70. SublimeRope – 19181
 71. Theme – Nexus – 17588
 72. Jade – 17224
 73. SublimeJava – 17166
 74. View In Browser – 17015
 75. SVN – 16921
 76. PhpBeautifier – 16886
 77. BeautifyRuby – 16836
 78. SublimeTODO – 16609
 79. HTMLAttributes – 16255
 80. LESS-build – 15972
 81. GBK Encoding Support – 15947
 82. IndentGuides – 15857
 83. Djaneiro – 15761
 84. Theme – Phoenix – 15726
 85. Color Highlighter – 15140
 86. SublimeBlockCursor – 14815
 87. Dayle Rees Color Schemes – 14744
 88. Twitter Bootstrap Snippets – 14448
 89. JSLint – 14396
 90. Tomorrow Color Schemes – 14223
 91. Indent XML – 13901
 92. HtmlTidy – 13898
 93. Emmet Css Snippets – 13740
 94. Backbone.js – 13739
 95. 4GL – 13653
 96. PhpDoc – 13520
 97. Theme – Aqua – 13178
 98. Haml – 13084
 99. VintageEx – 12683
 100. Goto Documentation – 12595
 101. CoffeeCompile – 12334
 102. PhpTidy – 12317
 103. Autocomplete Javascript with Method Signature – 11951
 104. Search Stack Overflow – 11896
 105. LoremIpsum – 11296
 106. RSpec – 10898
 107. JavaScript Snippets – 10705
 108. Less2Css – 10572
 109. PHP-Twig – 10570
 110. PHPUnit – 10542
 111. RailsCasts Colour Scheme – 10447
 112. Theme – Nil – 10422
 113. zenburn – 10415
 114. ERB Insert and Toggle Commands – 10402
 115. Phix Color Scheme – 10394
 116. GitGutter – 10302
 117. Abacus – 10298
 118. Shell Turtlestein – 10278
 119. Color Scheme – Frontend Delight – 10216
 120. jQuery Mobile Snippets – 10211
 121. HTML Snippets – 10127
 122. Stylus – 10013
 123. CSSLint – 9902
 124. PHP Syntax Checker – 9897
 125. Live CSS – 9753
 126. Theme – Pseudo OSX – 9625
 127. WordCount – 9620
 128. Color Schemes by carlcalderon – 9451
 129. Browser Refresh – 9441
 130. Case Conversion – 9436
 131. Format SQL – 9312
 132. Simple Rails Navigator – 9256
 133. ApacheConf.tmLanguage – 9197
 134. ColorPick – 8886
 135. Python PEP8 Autoformat – 8853
 136. HexViewer – 8844
 137. SyncedSideBar – 8811
 138. YUI Compressor – 8399
 139. CSSTidy – 8337
 140. Rails Related Files – 8236
 141. Origami – 7973
 142. ActionScript 3 – 7916
 143. Search WordPress Codex – 7831
 144. Hayaku – tools for writing CSS faster – 7824
 145. Http Requester – 7687
 146. Theme – Refined – 7673
 147. SASS Build – 7660
 148. Code Alignment – 7649
 149. INI – 7400
 150. sublime-github – 7376
 151. phpDocumentor – 7043
 152. CTags for PHP – 6990
 153. SmartMarkdown – 6913
 154. Handlebars – 6902
 155. ChangeQuotes – 6635
 156. Xdebug – 6622
 157. Compass – 6570
 158. Auto Semi-Colon – 6517
 159. SublimeAStyleFormatter – 6448
 160. CompleteSharp – 6357
 161. Ruby on Rails snippets – 6306
 162. Theme – Night – 6196
 163. Dogs Colour Scheme – 6112
 164. Local History – 6111
 165. Codeigniter Codeintel Helper – 6005
 166. PythonTidy – 6003
 167. Cucumber – 5985
 168. SCSS Snippets – 5971
 169. AngularJS – 5944
 170. MarkdownEditing – 5829
 171. Sublime-JSHint – 5735
 172. Bracketeer – 5731
 173. Display Functions (Java) – 5726
 174. KWrite Color Scheme – 5657
 175. CSSFormat – 5651
 176. TidyHTML5 – 5643
 177. Rails Partial – 5639
 178. Inc-Dec-Value – 5638
 179. Require Node.js Modules Helper – 5597
 180. Sublime File Navigator – 5557
 181. Goto-CSS-Declaration – 5525
 182. PowerShell – 5435
 183. HTML Export – 5432
 184. Function Name Display – 5430
 185. Modific – 5424
 186. ExportHtml – 5406
 187. Tortoise – 5399
 188. Laravel Snippets – 5380
 189. Dictionaries – 5353
 190. Sublimerge – 5304
 191. QuickThemes – 5294
 192. Themr – 5291
 193. Solarized Color Scheme – 5273
 194. Theme – Refresh – 5260
 195. TortoiseSVN – 5250
 196. JS Minify – 5147
 197. CodeIgniter Utilities – 5142
 198. Print to HTML – 5102
 199. Dark Pastel Color Scheme – 5065
 200. SublimeHg – 5039
 201. Pylinter – 4832
 202. Todo Manager – 4818
 203. Twig – 4813
 204. Hex to HSL Color Converter – 4725
 205. sublime-closure-linter – 4721
 206. SublimeGDB – 4710
 207. Minifier – 4704
 208. Alternative Autocompletion – 4640
 209. SublimeHaskell – 4638
 210. Highlight – 4557
 211. nodejsLauncher – 4547
 212. MarkdownBuild – 4541
 213. Open-Include – 4519
 214. SublimeLinter Beta – 4490
 215. sublemacspro – 4463
 216. RSpec (snippets and syntax) – 4393
 217. SetDjangoSyntax – 4366
 218. BufferScroll – 4291
 219. Sublime Files – 4186
 220. google-search – 4125
 221. Guard – 4118
 222. Drupal – 4116
 223. ColorSchemeSelector – 4048
 224. nginx – 4038
 225. ADBView – 4037
 226. RubyFormat – 3952
 227. Processing – 3908
 228. HTML Compressor – 3886
 229. SublimeOnSaveBuild – 3743
 230. Github Tools – 3705
 231. FileTemplates – 3691
 232. Symfony2 Snippets – 3635
 233. Change Tracker – 3610
 234. KeymapManager – 3593
 235. Quick File Creator – 3585
 236. GitHubinator – 3582
 237. Yii Framework Snippets – 3572
 238. ASCII Decorator – 3546
 239. Chuby Ninja Color Scheme – 3507
 240. StringEncode – 3488
 241. VBScript – 3409
 242. Base16 Color Schemes – 3405
 243. CakePHP (Native) – 3394
 244. Python Pep8 Lint – 3353
 245. IPython Integration – 3331
 246. Jasmine – 3330
 247. LineEndings – 3312
 248. Python Flake8 Lint – 3281
 249. EJS – 3276
 250. PHP Namespace Command – 3263
 251. Sweyla’s Color Theme Generator – 3242
 252. SublimeWebColors – 3222
 253. CSS Media Query Snippets – 3180
 254. Drupal Project Autocomplete – 3129
 255. AutoPHPDollar – 3081
 256. EclipseJavaFormatter – 3074
 257. Open Folder – 3065
 258. Unity3D – 3064
 259. TextFormatting – 3036
 260. Camaleon – 3034
 261. iTodo – 3026
 262. Arduino – 3021
 263. AndyPython – 2997
 264. Python Auto-Complete – 2979
 265. Expand Selection to Function (JavaScript) – 2978
 266. Goto Drupal API – 2933
 267. Jinja2 – 2914
 268. Zurb Foundation Snippets – 2901
 269. Sublimipsum – 2875
 270. Open Recent Files – 2813
 271. laravel-blade – 2761
 272. Automatic Backups – 2757
 273. CSV – 2750
 274. Ublime Color Schemes – 2705
 275. Ciapre Color Scheme – 2668
 276. PythonOpenModule – 2652
 277. Sublime V8 – 2650
 278. Rake – 2649
 279. ZenGarden – 2647
 280. Pandoc (Markdown) – 2629
 281. MacTerminal – 2621
 282. Python Coverage – 2600
 283. Unity3D Snippets and Completes – 2599
 284. Go Build – 2570
 285. EditorConfig – 2555
 286. sublime-csspecific – 2554
 287. Auto Encoding for Ruby – 2541
 288. Django-DocsSearch – 2521
 289. Todo – 2494
 290. Unity3D Script Reference Search – 2484
 291. Hex-to-RGBA – 2474
 292. Blade Snippets – 2432
 293. Laravel Color Scheme – 2405
 294. JavaScriptNext – ES6 Syntax – 2401
 295. SublimePeek – 2386
 296. AutoCopyright – 2371
 297. TODO Control – 2369
 298. PhpDox – 2356
 299. IMESupport – 2348
 300. SplitScreen – 2347
 301. cdnjs – 2339
 302. IcedCoffeeScript – 2330
 303. FileSystem Autocompletion – 2323
 304. AndyPHP – 2315
 305. pastebin-sublime-plugin – 2268
 306. Folder List – 2258
 307. Maven – 2249
 308. Csslisible – 2236
 309. QuickFileMove – 2213
 310. Prolog – 2200
 311. Console API Snippets (JavaScript) – 2196
 312. CoffeeScript Function Finder – 2192
 313. HTML Mustache – 2173
 314. Find Function Definiton – 2168
 315. Clipboard Manager – 2165
 316. Laravel Bootstrapper Snippets – 2159
 317. GotoRecent – 2153
 318. Task – 2130
 319. CoffeeLint – 2123
 320. DobDark Color Scheme – 2112
 321. VAlign – 2111
 322. Toggle Css Format – 2109
 323. ElasticTabstops – 2073
 324. AutoPEP8 – 2053
 325. FindKeyConflicts – 2052
 326. Sundried Color Scheme – 2033
 327. Mote – 2023
 328. JS2Coffee – 2004
 329. sublime-better-coffeescript – 2002
 330. Calculate – 2001
 331. SublimeEvernote – 1999
 332. Dimmed Color Scheme – 1983
 333. Whitespaces – 1925
 334. Git Status Files – 1923
 335. SchemeCycler – 1891
 336. SublimErl – 1878
 337. SublimeGoogle – 1874
 338. PHPUnit Completions – 1866
 339. Rails Latest Migration – 1856
 340. WinMerge – 1853
 341. Comment-Snippets – 1850
 342. RubyMotion Autocomplete – 1846
 343. AngularJS (CoffeeScript) – 1843
 344. AndyJS2 – 1840
 345. Element Finder – 1838
 346. HyperlinkHelper – 1831
 347. Jade Snippets – 1828
 348. Synchronized File Scrolling – 1815
 349. SublimeXiki – 1784
 350. OpenGL Shading Language (GLSL) – 1776
 351. Simple Ember.js Navigator – 1772
 352. RubyMotionBuilder – 1754
 353. Lua Dev – 1750
 354. Sublime-KnockoutJS-Snippets – 1743
 355. SublimeTextGitX – 1721
 356. rsub – 1717
 357. Sublime Tweet – 1709
 358. ExpressionEngine – 1676
 359. STProjectMaker – 1656
 360. PowershellUtils – 1652
 361. Obsidian Color Scheme – 1650
 362. Thinkphp – 1647
 363. sublime-split-navigation – 1644
 364. Table Editor – 1637
 365. Super Calculator – 1632
 366. Ensime – 1624
 367. HTTP Response Headers Snippets – 1601
 368. HighlightWords – 1593
 369. ERB Snippets – 1581
 370. ToggleQuotes – 1577
 371. AlignTab – 1573
 372. Preview – 1572
 373. Dotfiles Syntax Highlighting – 1563
 374. Cscope – 1561
 375. Vintage Numbers – 1553
 376. Marked.app Menu – 1551
 377. Markdown Todo – 1545
 378. RspecBuild – 1533
 379. SublimeServer – 1532
 380. Bubububububad and Boneyfied Color Schemes – 1530
 381. GotoTab – 1503
 382. Emacs-like Modelines – 1495
 383. Haxe – 1490
 384. sublime-symfony – 1468
 385. ruby-slim.tmbundle – 1467
 386. Web Encoders – 1451
 387. SymfonyCommander – 1449
 388. Wrap Plus – 1446
 389. SASS Snippets – 1435
 390. CakePHP (tmbundle) – 1434
 391. JS Snippets – 1425
 392. Build on Save – 1418
 393. MoveText – 1383
 394. TagWrapper – 1381
 395. File History – 1378
 396. Restructured Text (RST) Snippets – 1377
 397. GitHub.app Menu – 1374
 398. xml-guesser – 1368
 399. Ruby 1.9 Hash Converter – 1356
 400. PHP Built-in WebServer – 1333
 401. eco – 1329
 402. R Tools – 1328
 403. Rust – 1327
 404. OmniMarkupPreviewer – 1312
 405. Ant – 1307
 406. Search in Browser – 1304
 407. Ruby Coverage – 1303
 408. Unity3D Build System – 1301
 409. TypeScript – 1283
 410. Python Anywhere Editor – 1274
 411. SJSON – 1268
 412. hg4subl – 1258
 413. JavaSetterGetter – 1243
 414. LoremPixel – 1235
 415. DeleteBlankLines – 1226
 416. SublimeExternalCommand – 1216
 417. Play 2.0 – 1211
 418. Cube2Media Color Scheme – 1202
 419. LaTeX Track Changes – 1197
 420. Markdown Slideshow – 1184
 421. WebExPert – ColorScheme – 1183
 422. ShaderLanguages – 1177
 423. Anypreter – 1166
 424. MagentoIntel – 1163
 425. GotoOpenFile – 1158
 426. Doctypes – 1155
 427. Highlight Whitespaces – 1141
 428. SublimeCMD – 1138
 429. Boron Color Scheme – 1136
 430. InputHelper – 1133
 431. Perforce – 1127
 432. Search CakePHP API – 1126
 433. Clientside – 1123
 434. GenerateUUID – 1122
 435. SublimeTmpl – 1116
 436. Transmit Docksend – 1113
 437. JavaPropertiesEditor – 1108
 438. ScopeHunter – 1095
 439. Quickfind – 1094
 440. Search Anywhere – 1090
 441. Follow Function PHP – 1089
 442. Three.js Autocomplete – 1084
 443. Markdown to Clipboard – 1082
 444. Wiki – 1071
 445. Chef – 1062
 446. Andrew – 1056
 447. AsAbove – 1046
 448. Express Color Scheme – 1040
 449. Comments Aware Enter – 1037
 450. Clickable URLs – 1035
 451. SortTabs – 1031
 452. FuzzyFileNav – 1030
 453. Hasher – 1025
 454. Logs Colorize – 1020
 455. Pman – 1010
 456. PerlTidy – 1008
 457. Surround – 998
 458. Syntax Matcher – 995
 459. AVR-ASM-Sublime – 994
 460. Javap – 991
 461. Nette – 982
 462. ASPComment – 973
 463. WebFont – 956
 464. Placehold.it Image Tag Generator – 953
 465. Grails – 951
 466. Python Imports Sorter – 932
 467. Search CakePHP Book – 930
 468. LastEdit – 927
 469. Enhanced Clojure – 924
 470. CUDA C++ – 923
 471. MarkAndMove – 921
 472. Open Related – 912
 473. CSS Color Converter – 911
 474. Cool Code Scheme – 910
 475. EasyMotion – 905
 476. Enhanced HTML and CFML – 902
 477. URLEncode – 896
 478. SaneSnippets – 895
 479. Sublime TFS – 893
 480. Underscore.js Snippets – 892
 481. Mreq Color Scheme – 885
 482. Inline Calculator – 881
 483. UberSelection – 876
 484. MSBuild – 869
 485. Six – Future JavaScript Syntax – 868
 486. Flex – 862
 487. SML (Standard ML) – 854
 488. Awk – 851
 489. Meld diff – 849
 490. FavoriteFiles – 837
 491. objc .strings syntax language – 836
 492. Rails File Switcher – 832
 493. SourceTree – 829
 494. Tabright – 826
 495. ABC Notation – 821
 496. FilezillaImport – 808
 497. ImageMagick – 806
 498. RstPreview – 795
 499. SetSyntax – 786
 500. TidyTabs – 785
 501. Schemr – 783
 502. sublime-dpaste – 781
 503. Directory Settings – 765
 504. Todo.txt Syntax – 764
 505. SublimeLove – 751
 506. XAML – 746
 507. CSharpreter – 745
 508. RunCommand – 743
 509. JS Validation using Esprima – 740
 510. RubyEval – 730
 511. Insert Nums – 728
 512. HaskellBuddy – 724
 513. Chrome Apps and Extensions – 722
 514. Jimbly’s Clipboard History – 720
 515. Capybara Snippets – 719
 516. Lazy Backbone.js – 711
 517. Cucumber Step Finder – 690
 518. AsciiDoc – 686
 519. SearchInProject – 680
 520. Goto Folder – 678
 521. Snipt.net – 674
 522. perldoc – 671
 523. Solarized Light-Dark Toggle – 670
 524. PHP Getters and Setters – 652
 525. Vintage Surround – 647
 526. Paste as Column – 644
 527. Gherkin (Cucumber) Formatter – 632
 528. SwitchLanguage – 630
 529. Google Translate – 627
 530. ConsoleExec – 625
 531. NSIS – 623
 532. Stupid Indent – 622
 533. Hex to RGB Converter – 618
 534. lioshi Color Scheme – 616
 535. Puppet – 608
 536. ReadmePlease – 605
 537. Pandoc Academic – 599
 538. PyTags – 594
 539. VintageLines – 592
 540. ScalaTest – 590
 541. QuickRef – 586
 542. PHP Zend Framework 2 Helper – 582
 543. PySide – 581
 544. InsertDate – 577
 545. Raydric – Color Scheme – 575
 546. Django Click – 574
 547. Translate – 572
 548. Expand Selection to Quotes – 570
 549. AMD Module Editor – 569
 550. Sublime Finder – 567
 551. Build Switcher – 565
 552. GL Shader Validator – 563
 553. Apache Pig – 562
 554. Current Scope – 556
 555. View Movement – 554
 556. Behat Snippets – 549
 557. Bison – 544
 558. Rainmeter – 543
 559. Modelines – 542
 560. RubyCheckOnSave – 541
 561. Apidock – 539
 562. Aqueducts – 538
 563. HighlightDuplicates – 534
 564. Back There – 532
 565. Trimmer – 529
 566. Liquid – 523
 567. Scalariform – 520
 568. hextoASCII – 517
 569. Summerfruit Color Scheme – 508
 570. Block Cursor Everywhere – 507
 571. DuplicateSelections – 504
 572. CFeather – 503
 573. SublimeAlternate – 498
 574. ScrollOffset – 497
 575. Unittest (python) – 494
 576. Snake – 491
 577. rails_go_to_spec – 488
 578. SublimeManpage – 487
 579. StylishHaskell – 483
 580. GTags – 475
 581. Restart – 471
 582. Help – 470
 583. SublimeSBT – 467
 584. AutoWrap – 466
 585. Snipplr – 465
 586. Perv – Color Scheme – 464
 587. Kohana – 462
 588. Arduino-like IDE – 461
 589. Simple Print Function – 458
 590. PersistentRegexHighlight – 456
 591. Crypto – 450
 592. FASM x86 – 444
 593. CasperJS – 442
 594. DashDoc – 439
 595. Titanium API Search – 437
 596. Open URL – 436
 597. CSScomb Alpha Sort – 434
 598. Beanstalk Tools – 428
 599. GoToClass – 427
 600. XQuery – 424
 601. Dust.js – 417
 602. RPM Spec Syntax – 416
 603. Mirodark Color Scheme – 412
 604. Tabular – 407
 605. FreeMarker – 404
 606. MongoDB – PHP Completions – 403
 607. SimpleMovements – 398
 608. DokuWiki – 397
 609. AMDtools – 394
 610. hlsl – 390
 611. Table Cleaner – 389
 612. Hacker News – 387
 613. Strapdown.js Preview – 379
 614. Mocha Snippets – 369
 615. TestChooser – 368
 616. SimpleClone – 367
 617. ClipboardCommands – 366
 618. Drush – 364
 619. Super Ant – 363
 620. Clipboard Path – 361
 621. WebSearch – 359
 622. Updater – 358
 623. HTML2Jade – 357
 624. Mocha Runner – 354
 625. QuickPrint – 353
 626. F# – 352
 627. Date – 351
 628. TransposeCharacter – 350
 629. TomDoc – 349
 630. Behat – 346
 631. Front End Snippets – 342
 632. Red Planet Color Scheme – 340
 633. Text Reader – 335
 634. SendText – 333
 635. MakeExecutable – 332
 636. GoldenRatio – 325
 637. Toggle Symbol to String – 321
 638. Plist Binary – 320
 639. MoveTab – 316
 640. Incrementor – 310
 641. Hipster Ipsum – 308
 642. Python Test Runner – 307
 643. Rails Migrations List – 304
 644. BuildParts – 300
 645. WordPress Readme to Markdown – 298
 646. Meta – 297
 647. AndyEdits – 292
 648. String Counter – 288
 649. Mootools Snippets – 284
 650. Mojolicious – 283
 651. Google Closure Library snippets – 282
 652. Yammy Syntax Highlighting – 280
 653. Shrink Whitespaces – 277
 654. Pomodoro – 276
 655. NodeEval – 275
 656. Behat Features – 272
 657. Hexcode – 270
 658. PKs Color Scheme – 265
 659. ClojureDocSearch – 264
 660. Active4D – 262
 661. Snipt Snippet Fetcher – 261
 662. ColdBox Platform – 258
 663. TypeScript Compiler – 256
 664. Fabric Tasks – 253
 665. Delphi Style Bookmarks – 252
 666. OpenFromPath – 250
 667. CompactExpandCss – 249
 668. Vagrant – 248
 669. PyQt Search – 247
 670. Switch Script – 245
 671. DNS Lookups – 243
 672. AutoBackups – 240
 673. Java Property Cleaner – 239
 674. GoogleTesting – 237
 675. SuperCollider – 236
 676. Sublimation – 235
 677. Octopress – 233
 678. Quick Look – 232
 679. yardoc – 231
 680. Move Tabs – 230
 681. Helios – 227
 682. MXUnit – 225
 683. WheelChanger – 224
 684. RubyToggleString – 223
 685. Dummy Image Generator – 222
 686. Pandown – 221
 687. NewFileWithSave – 219
 688. Close Oldest File – 217
 689. sublove2d – 216
 690. SuperSelect – 212
 691. Gem Browser – 211
 692. TomDoc+ – 209
 693. Image2Base64 – 208
 694. Asp.Net File Switch – 207
 695. Ceedling – 206
 696. JsBDD – 205
 697. 2pdf – 204
 698. OpenFileList – 198
 699. Exec In Window – 196
 700. Horizontal Scroll – 195
 701. Code Foo – 194
 702. DCPU-16 – 193
 703. Hex-Bin System – 191
 704. Fountain – 188
 705. Hamlpy – 187
 706. UnicodeMath – 186
 707. Quick Rails – 184
 708. Everything Search – 182
 709. StringUtilities – 180
 710. NightCycle – 178
 711. Creole – 177
 712. Shebang – 176
 713. Genesis – 175
 714. Octopress Snippets – 174
 715. Moo – 173
 716. Elixir – 172
 717. Figlet Big ASCII Text – 171
 718. SilverStripe – 169
 719. ExcelExec – 168
 720. Code2Docs Documentation Generator (docco) – 167
 721. Neat Sass Snippets – 166
 722. Magento – TemplateCopy – 165
 723. Ruby Block Converter – 163
 724. LaTeX Accents – 162
 725. Stata – 161
 726. CommandOnSave – 160
 727. Mason – 159
 728. Pre language syntax highlighting – 156
 729. X to Y – 154
 730. BuffersBackup – 153
 731. Markboard – 149
 732. Base64 Fold – 148
 733. Resize Active Group – 147
 734. ProjectTreeTemplater – 142
 735. Titanium Build – 140
 736. sublime-clearcase – 139
 737. MoscowML – 138
 738. RailsEval – 135
 739. Grid6 – 133
 740. Related Files – 132
 741. Web Inspector – 130
 742. Ruby Markers – 129
 743. ProjectSpecific – 128
 744. Aweibo – 126
 745. VCS Gutter – 125
 746. TweetLine – 124
 747. FakeImg.pl Image Placeholder Snippet – 123
 748. Specificity Calculator – 122
 749. ImpactJS – 121
 750. Tita – 120
 751. Number Manipulation – 119
 752. Bing Translator – 117
 753. SPARQL – 115
 754. ScreencastDirector – 114
 755. M68k Assembly – 110
 756. AutoSlim – 109
 757. Codechef – 107
 758. Smart Duplicate – 106
 759. UbuntuPaste – 105
 760. Cycle Setting – 104
 761. Split – 103
 762. PyroCMS Snippets – 102
 763. E-Max – 101
 764. UnrealScript – 100
 765. Aery32 – 99
 766. PEG.js – 97
 767. SublimeClarion – 96
 768. snake_case – 94
 769. Chai Completions – 93
 770. Open project path by shortcut – 92
 771. RSpecNavigator – 91
 772. Switch View in Group – 89
 773. Mongomapper Snippets – 88
 774. WrapCommand – 87
 775. SyntaxChecker – 86
 776. Expand Selection to Line Before – 85
 777. Navigation History – 84
 778. Lithium Snippets – 83
 779. SortLinesByColumn – 82
 780. OpenEdge ABL – 81
 781. Robot Framework – 80
 782. Wick – 79
 783. MIPS Syntax – 76
 784. Cucumber Completion – 75
 785. GrowlNotifier – 73
 786. ChangeList – 72
 787. Toggle words – 70
 788. RevertFontSize – 69
 789. ToggleMinimapOnScroll – 67
 790. Paste PDF Text Block – 66
 791. howdoi – 65
 792. TemplateNinja – 64
 793. Python Open Module (New) – 63
 794. RecentActiveFiles – 61
 795. CoffeeComplete Plus (Autocompletion) – 60
 796. Io Language – 59
 797. Expand Selection by Paragraph – 58
 798. CursorRuler – 57
 799. Wind – 56
 800. FileZilla SFTP Import – 55
 801. Theme – Farzher – 54
 802. Selenium Snippets – 53
 803. eZ Publish Syntax – 49
 804. Google Reader – 48
 805. Code Runner – 47
 806. PHP Haml – 46
 807. Hogan Build – 45
 808. rspec-snippets – 44
 809. Fat-Free Framework Snippets – 43
 810. Slug – 42
 811. Recessify – 41
 812. Path to File – 40
 813. Aizu Online Judge – 39
 814. Opa – 38
 815. JRubyFX – 37
 816. LoremText – 36
 817. Listenr – 34
 818. Pad – 33
 819. UnrealScriptIDE – 31
 820. Racket – 29
 821. jsrevival – 28
 822. Increment Selection – 27
 823. Django-Tools – 26
 824. SublimeTransporter – 25
 825. Status Bar Time – 24
 826. Hide Tabs – 23
 827. Codecs26 – 22
 828. HttpStatusCode – 21
 829. WooCommerce Autocomplete – 20
 830. Vintage-Origami – 19
 831. Unity C# Snippets – 18
 832. Kotlin – 17
 833. Bourbon & Neat Autocompletions – 16
 834. Puppet Syntax checking – 15
 835. Dashed Comments – 14
 836. EC2Upload – 13
 837. fish-shell – 12
 838. Koken – 11
 839. Keep Open On Last Tab Close – 10
 840. Floobits – 9
 841. Pelican – 7
 842. Coco R Syntax Highlighting – 6
 843. Morse – 5
 844. Velocity Snippets + Synthax Highlight – 4
 845. World of Warcraft TOC file Syntax – 3
 846. MTML Completions – 2
 847. Creation Platform – KL Language Support – 1

Source: http://wbond.net/sublime_packages/community

Opublikowano Programowanie | 1 komentarz

Trik w bash

Fix typo:

mv sett{t,}ings-local.py

Make backup

mv settings-local.py{,_bak}

Copy files from twin directory tree:

for file in {prodzekt/{settings-local.py,django.fcgi,media/},database.sqlite3}; do cp releases/{previous_bak,current}/prodzekt/$file -R; done;
$ echo {prodzekt/{settings-local.py,django.fcgi,media/},database.sqlite3};
prodzekt/settings-local.py prodzekt/django.fcgi prodzekt/media/ database.sqlite3
Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Anonymous idiots

http://fscked.org/blog/something-rotten-opdarknet

Notatka na marginesie | Opublikowano by | Dodaj komentarz

An Advanced Guide to HTML & CSS

http://learn.shayhowe.com/advanced-html-css/performance-organization

Notatka na marginesie | Opublikowano by | Otagowano , , , | Dodaj komentarz